HULDER

INNOVATIV KARTLÄGGNING AV GRANBARKBORREN

VILL DU VETA MER?

Vad är Hulder?

Hulder är en tjänst som övervakar och kartlägger områden där granbarkbaggarna svärmar. Hulder möjliggör att svärningar observeras i realtid och gör det möjligt för skogsägare att få information om vilka områden som är drabbade samt anledningen till detta. Med Hulder upptäcker vi var insekten är närvarande och gör det möjligt att vidta åtgärder innan den sprider sig till ett större område. Hulder hjälper skogsägarna att få en högre ekonomisk vinst från sina skogar, ger en större fördel att hantera och planera logistiken för skogsmaskiner och hjälper oss att rädda fler träd som bidrar i kampen mot klimatkrisen.

Kartläggning

Hulder berättar om vilka områden som påverkars och låter dig använda dina resurser på ett mer effektivt sätt.

Hållbarhet

Hulder visar information i vilka områden skalbaggen svärmar i. Om dessa områden tas bort kommer en stora delar de nya generationerna att tas bort, vilket reducerar spridningen av skalbaggar till nya zoner. Ju fler träd vi kan rädda och behålla, desto bättre.

Ekonomi

Träd skadade av granbarkborren anses inte lika värdefulla, ju fler skadade träd, desto större ekonomiska förluster för skogsägaren. Hulder är ett digitalt verktyg för att minimera skador på skog samt att planera hur skogsmaskiner och personal ska optimalt fördelas.

ANLEDNINGAR

Statistik nedanför kommer från data som representerar skadan orsakad av granarkborren varje år.

9.3

Miljoner ton koldioxid som kunde ha omvandlats till syre om träd inte hade blivit skadade

521

Miljarder kronor är kostnaden för skador som uppstår av Granbarkborren i Europa

15

Länder som har förlorat kontroll, även fler är drabbade

160

Miljoner kubikmeter skadat virke endast i Sverige år 2019


Tjänster

Hulder är en tjänst som består av följande funktioner

Cloud

All data som samlas in av varje enhet sparas i molnet så att ni alltid kommer åt den.

Statistik

Hulder använder data från varje enhet för att skapa statistik och riskbedömningar för varje område.

Effektivitet

Använd era skogsmaskiner och personal på ett mer effektivt sätt. Ni kan nu använda resurser på rätt ställen.

Individuell dashboard

På plattformen är det möjligt att registrera, administrera och se aktiva enheter. Information samlad från fällor kan visas och analyserar på hemsidan. Detta kan senare fungera som beslutsstöd.

Team

Eddie Chernyshov

Programutveckling

Johan Bruce

Programutveckling, Engineering

Alexander Croon

CAD

Kontakt

Hulder är ett visionsprojekt under utveckling. Vi tar gärna emot feedback och bygger ut vårt nätverk. Är ni intresserade eller har någon fråga? Tveka inte att höra av er!

Trossö
Karlskrona, Sweden

Information har skickats! Tack för medverkan!